Serieus

Hier vind je verhalende gedichten over serieuze zaken. Zoals "Oude vader", dat ik niet lang voor de dood van mijn vader schreef. Of het waar gebeurde verhaal over een ernstig verbrand kind, dat jaren later een vastberaden jonge vrouw werd.

 

Oude vader

Hij zit aan tafel
met zijn ogen dicht
Zijn blokjes brood onaangeroerd,
Zijn beker melk vergeten
Als ik hem groet, kijkt hij maar even op,
Hij mompelt dag
En nog iets vaags
Dan zakken weer
Zijn zware ogen dicht

Ik vraag hem
Heb je pijn?
Last van het licht?
Hij schudt zijn hoofd.
Wie heeft ze nou gemaakt?
Vraagt hij aan niemand
Of aan mij
Het gaat over een boot
Zegt hij

Is hij terug
Naar voor mijn tijd?
Hij werkte bij een werf
En maakte schepen
Ik meng me in zijn droom
En vraag:
Hoe maakte je zo'n boot?
Hoe groot?
Waarmee?
Wat deed je?

En met gesloten ogen
Legt hij uit
We maakten gangen,
Ja, zo noem je dat
Die gingen aan elkaar
Met koperen rode nagels

Dan zwijgt hij lang
Ik zie een jonge man
Die trots een kleine boot bekijkt,
Tevreden strijkt
Over de koperrode koppen
In het hout
Nog even
en hij gaat op reis

 

Verbrand kind

Het kleine meisje is pas acht
Ze speelt vlak voor de deur in 't zand
Zij strijkt de lucifer en lacht
Haar kleren vatten vlam, ze brandt

Ze gilt en schreeuwt van schrik en pijn
En brandend rent ze in het rond
Tot er ineens veel mensen zijn
En iemand met een deken komt.

Het vuur is uit, het kind is stil.
Van top tot teen in het verband
Ligt ze op de intensive care
Met driekwart van haar huid verbrand

Haar moeder, die maar naast haar zit,
Vergeet te eten, voelt haar pijn
Schrikt van zichzelf wanneer ze bidt:
God, laat het afgelopen zijn.

Maar zij is sterk. Ze overleeft.
Er wordt veel huid getransplanteerd
Steeds als ze groeit, barst weer dat vel
En wordt ze weer geopereerd.

Haar lichaam lelijk en geschubd,
Bezorgt haar pijn en veel verdriet
Toch gaat ze weer gewoon naar school
En werkt ze hard en zeurt ze niet.

Ze wordt volwassen, ze studeert
Geneeskunde is wat ze doet
Niemand is zo gemotiveerd
En niemand anders is zo goed.

Dan is ze eindelijk chirurg
Een die van haar patiënten houdt.
Een dokter die je zonder angst
Je kind van acht wel toevertrouwt.

 

Streng gelovige opvoeding

(Voor Yneke)

Ze waren strikt en streng in hun geloof:
De ouders van het kind met honderd vragen
Het antwoord was altijd: “Het is Gods wil”
En dat was voor het kind niet te verdragen

Zij zocht in alle regels het waarom
Om te begrijpen hoe ze goed kon leven
Ze wilde echt een brave dochter zijn
Maar niemand wilde haar een antwoord geven

Het kind werd groot, ze werd een jonge vrouw
Er werd een goede baan voor haar gevonden
Haar baas betastte haar, ze liet het gaan
Want ongehoorzaamheid was toch een zonde?

Maar zonde was ook wat die man haar vroeg
Zij kreeg de schuld, omdat ze hem verleidde
Weer wees men haar op God, die alles zag
Maar hoe moest zij de zonde dan vermijden?

Ze klapte dicht, ze veinsde volgzaamheid
Maar zocht naar een manier om te ontsnappen
Aan de verstikkende sociale dwang…
Na jaren lukte het er uit te stappen

Daar stond ze, uitgekotst en ongewenst
Ze was niets waard, dat was haar ingewreven
Gelukkig was ze sterk en hield ze stand
En maakte uit het niets een eigen leven.

Er wordt gezegd: “Van vragen word je wijs”
Maar zonder antwoord is het moeilijk leren
Het kind dat vroeg en nooit een antwoord kreeg
Zou God, gekwetst, voorgoed de rug toekeren

 

Asperger

Zijn woordenschat is groot
Zijn stem een beetje monotoon
verklaart een game
een film
iets nieuws op internet
Daar zit hij veel
Hij speelt
en chat
Zijn vriendenkring is internationaal
zijn wapen
en zijn toegangspas
is taal

Zijn woordenschat is groot
en kostbaar; ieder woord
wordt omgedraaid
geproefd
voordat hij praat
Hoe gaat het?
Best.
De woorden zijn te duur
voor koetjes, kalfjes enzovoort
Hij spaart ze
deelt ze mondjesmaat
per
woord

Zijn woordenschat is groot
Maar werken in een magazijn
is moeilijk want
moet snel
Zijn hersens zijn dat wel
zijn handen niet
Het gaat niet goed
hij wordt op straat gezet
Solliciteren kost hem tijd
een eeuwigheid
Wat vul je in
als het verschil zo groot is
tussen woord
en daad?

Hij zit voor zijn PC
en speelt
en chat
Time out. Hier is hij thuis
De wereld wil hem niet:
een vreemde eend
talig en traag
Hij wil zo graag
gewoon een baan waar zijn talent
kan worden aangewend
Is dat te veel
gevraagd?