Verhalend

De gedichten op deze pagina zijn verhalen op rijm. Deze lange gedichten staan in de traditie van ouderwetse troubadours, of zo je wilt van Annie M.G. Schmidt of Drs. P., die er geweldig goed in waren.